วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แจก soundfont SOMSAK2009 สแนร์ Auto อัดจากกลองจริงๆ

 
สแนร์ Auto อัดจากกลองจริงๆบน youtube
 
soundfont _SOMSAK_2015.SF2 14/2/2015
 
เพลงตัวอย่าง http://www.divshare.com/download/26808269-4b9