วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แจก soundfont SOMSAK2009 สแนร์ Auto อัดจากกลองจริงๆ

 
สแนร์ Auto อัดจากกลองจริงๆบน youtube
 
soundfont _SOMSAK_2016_V2.8.SF2 3/2016
 
เพลงตัวอย่าง soundfont_somsak2016.mp3