วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แจก soundfont SOMSAK2009 สแนร์ Auto อัดจากกลองจริงๆ

 
สแนร์ Auto อัดจากกลองจริงๆบน youtube
 
soundfont SOMSAK_2017_AD2.SF2 1/2017
 
เพลงตัวอย่าง https://www.youtube.com/watch?v=0lhB1vY_9o8