วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

แจก soundfont snare โป๊กๆ ชัดๆ สำหรับ PA

 
soundfont snare โป๊กๆ เน้นชัดๆ สำหรับ PA ครับ
 
soundfont _SOMSAK2009_Snare_YAMAHA.SF2 1/9/2014
 
 
เพลงตัวอย่าง http://www.divshare.com/download/26053196-140
 
 

 

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แจก soundfont SOMSAK2009 สแนร์โป๊งๆ ตัวใหม่ล่าสุด

 
รวมสแนร์ จาก V2+V3 ป๊องๆ+โป๊งๆ (V2+V3PA)
 
soundfont _SOMSAK2009_SnareYT_FINAL.SF2 28/8/2014
 
เพลงตัวอย่าง http://www.divshare.com/download/25982018-6cb