วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แจก soundfont SOMSAK2009 สแนร์ Auto อัดจากกลองจริงๆ

 
สแนร์ Auto อัดจากกลองจริงๆบน youtube
 
soundfont _SOMSAK2009_SnareYT_FINAL_2014.SF2 21/10/2014
 
เพลงตัวอย่าง http://www.divshare.com/download/25982018-6cb