วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แจก soundfont SOMSAK2009 สแนร์ Auto อัดจากกลองจริงๆ

 
สแนร์ Auto อัดจากกลองจริงๆบน youtube
 
soundfont _SOMSAK_2015_V6.SF2 23/7/2015
 
เพลงตัวอย่าง soundfont_somsak2015_v5.mp3